ร้านเพชรลี้เปียเซ้ง
198-200 สะพานเหล็กบน ถ.เจริญกรุง สัมพันธวงค์ กทม 10100
  • 02-223-7114, 02-223-5954
  • Fax: 02-225-9696
  • Email: info@leepiaseng.com
  • LineID: leepiaseng
ลูกค้าที่ร้านสามารถจอดรถได้ที่โรงแรมแกรนเดอร์วิว และนำบัตรจอดรถ มาประทับตราที่ร้าน
กรุณากรอกข้อมูลสอบถามให้ครบถ้วนด้วยค่ะ