เพชร GIA 2.10 Hvvs2 ,3Excellent No.1225966737
รหัสสินค้า : 20170602-023302
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 2010 Hvvs2 ,3Excellent  nil
#1225966737