เพชร GIA 2.09 Gvvs2 ,3Excellent
รหัสสินค้า : 20160617-043745
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 2.09 Gvvs2 ,3Excellent  สวย