เพชร GIA 2.03 Hvs1 ,3Excellent No.6215477513
รหัสสินค้า : 20170602-023933
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 2.03 Hvs1 ,3Excellent Nil
No6215477513