เพชร GIA 1.53 Hvvs2 ,3Excellent No 6215884704
รหัสสินค้า : 20170602-025358
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 1.53 Hvvs2 ,3Excellent Nil
No6215884704