เพชร GIA 0.73 Gvvs1 ,3Excellent
รหัสสินค้า : 20160617-050953
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 0.73 Gvvs1 ,3Excellent