เพชร GIA 0.32 Evs1 ,3Excellent
รหัสสินค้า : 20160617-045839
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 0.32 Evs1 ,3Excellent