เพชร GIA 0.61 Gvvs2 ,3Excellent
รหัสสินค้า : 20160617-050527
ราคา:  0.00 บาท

รายละเอียด
เพชร GIA 0.61 Gvvs2 ,3Excellent